Azelhof – Lier

Na de uitlooppiste van deze indrukwekkende manege af te werken, plaatsten we grote waterbuffers voor waterhergebruik in de stallen en op de pistes. Hierbij zorgden we ook voor een infiltratiemogelijkheid wanneer de buffer te vol zit. Naast al deze voorzieningen leverden we ook een grote hoeveelheid teelaarde aan, waar volwassen bomen in werden gepland.