Bio Energy Tongeren

Voor Bio Energy – een bedrijf dat groenafval omzet in groene stroom – ontkoppelden we de riolering en plaatsten we een grote buffer met slibvang. Zo wordt de pulp van het groenafval en het groenafval zelf opgevangen. Ook KWS-afscheiders en een buffer voor vertraagde lozing werden op de site geïnstalleerd. Al het water dat daarna nog geloosd zou worden, komt in een meetgoot terecht waar het gemonitord kan worden. Voor de werken was de gehele zone een open waterplas en was er dus geen ruimte voor verdere inrichting van het terrein. Wij plaatsten alles ondergronds. Nu is het proper én kan het terrein gebruikt worden voor andere doeleinden.