Molyvco – Duffel

Molyvco is een toonaangevende schrijnwerkerij en is dichtbij ons in de KMO-zone gelegen. Ze hebben momenteel een bouwproject van twee woningen waarbij ze beroep doen op Rovana om de omgevingsaanleg met waterpasserende klinkers te verzorgen. Daarenboven moest de riolering lichtjes worden aangepast en maakten we de tuinoppervlakte zaaiklaar.