Nature Solutions / Jennes – Machelen

De oude showroom van Jennes moest plaatsmaken voor een nieuwe! We verzorgden de afbraak-, riolerings- en wegenwerken. Twee van de drie parkings werden voorzien van waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan al het gevallen regenwater voortaan gebufferd worden voor hun interne carwash. Daarnaast integreerde we ook een infiltratiesysteem van 120.000 liter bij de rioleringswerken. Deze stroomt door naar een open wadi langs de site. Sinds de werken is er geen enkele overstort naar de waterloop van Natuurpunt meer gemeld.