Topo landmeters – Reet

Voor Topo landmeters maakten we een grond bouwrijp. Er stonden muren tussen verwilderde plantengroei op de plaats in kwestie. We braken deze muurtjes af en verwijderden enkele bomen. Om de impact op het milieu te beperken, gaf Topo ons de opdracht om nieuwe jonge eiken aan te planten. Het terrein is nu verkavelingsklaar en kan de nieuwe thuis worden voor zeven gezinnen.